Wizytacja kanoniczna arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego i bierzmowanie 2011.05.19
Powitanie ks. arcybiskupa
Oczekiwanie na rozpoczęcie uroczystości
Przybycie ks. arcybiskupa
Powitanie ks. arcybiskupa
Powitanie ks. arcybiskupa
Powitanie ks. arcybiskupa
Modlitwa ks. arcybidkupa przed ołtarzem
Ks. proboszcz wita ks. arcybiskupa
Procesja do ołtarza
Okadzenie ołtarza na rozpoczęcie liturgii
Rozpoczęcie liturgii Mszy Św.
Liturgia słowa
Liturgia słowa
Liturgia słowa
Liturgia słowa - ewangelia
Homilia ks. arcybiskupa
Młodzież przygotowana do bierzmowania
Młodzież przygotowana do bierzmowania
Bierzmowanie
Bierzmowanie
Bierzmowanie
Bierzmowanie
Bierzmowanie
Ks. Robert i ministranci
Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych
Procesja z darami
Celebracja Mszy Św.
Przekazanie znaku pokoju
Komunia Św.
Celebransi podczas śpiewu na uwielbienie
Podziękowanie bierzmowanej młodzieży
Błogosławieństwo ks. arcybiskupa
Młodzież z ks. arcybiskupem
Młodzież z ks. arcybiskupem
Spotkanie ks. arcybiskupa ze scholą
Spotkanie ks. arcybiskupa ze scholą
Spotkanie ks. arcybiskupa z Radą Parafialną
Spotkanie ks. arcybiskupa z członkami KŻR
Spotkanie ks. arcybiskupa z członkami KŻR
Spotkanie ks. arcybiskupa z członkami KŻR
Spotkanie ks. arcybiskupa z członkami KŻR
Spotkanie ks. arcybiskupa z ministrantami
Spotkanie ks. arcybiskupa z ministrantami
Spotkanie ks. arcybiskupa z ministrantami
Spotkanie ks. arcybiskupa z członkami KŻR